This is a free Purot.net wiki
  • View:

MATKAILUTIET

Matkailutiet

SUOMEN MATKAILUTIET 

  • Matkailutie on Suomessa tiehallinnon määritelmän mukaan tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. 

  • Suomessa viralliset matkailutiet on merkitty yhtenäisillä, ruskeapohjaisilla kilvillä, joissa on teiden nimet ja matkailutien omat tunnukset. 

  • Matkailuteiden varsilta löytyy majoitusta, kulttuuria, ruokapaikkoja ja hienoja maisemia. 

  • Suomessa on yhdeksän virallista matkailureittiä 

 

KUNINKAANTIE 

Se on pohjoisen Euroopan vanhimpiin kuuluva matkailureitti, joka noudattaa vanhan postitien linjaa alkaen Norjan Bergenistä Osloon ja edelleen Ruotsin halki Tukholman kautta Suomeen Maarianhaminaan, sieltä saariston kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki venäjälle Viipuriin ja Pietariin saakka. Tie kulkee Etelärannikkoa pitkin pääosin nykyisten pääteiden tuntumassa Turusta itään teiden 51, 52 ja E18 läheisyydessä ja Helsingistä itään E18-tien kummallakin puolen. 

 

SAARISTON RENGASTIE 

Saariston rengastie kulkee Turun, Kaarinan, Paraisten, Kustavin, Taivassalon, Maskun ja Naantalin kuntien alueella. 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username